Privacy policy

Informatiebeveiliging en privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat dan dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervalt.

Wat is er veranderd?
De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij hebben nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten zijn sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Uitvoering
Scholen aan Zee heeft in kaart gebracht aan wie wij gegevens verstrekken. Hiernaast is vastgelegd wanneer er aan betrokken personen toestemming moet worden gevraagd voor het verstrekken van gegevens of beeldmateriaal. Wij blijven ons bezig houden met het uitvoeren van de AVG en verbeteringen doorvoeren. Heeft u vragen? Dan kunt u deze mailen naar privacy@scholenaanzee.nl. Heeft u een vertrouwelijke vraag dan kunt u deze mailen naar onze functionaris gegevensbescherming dhr. C. van der Gragt (functionarisgegevensbescherming@scholenaanzee.nl)

IT reglement

Informatiebeveiliging
en privacy beleid
Scholen aan Zee

Volg Scholen aan Zee op social media