Missie en visie

Onze missie

 • We staan voor een organisatie waar je gehoord, gezien en gewaardeerd wordt. 
 • Stichting Scholen aan Zee is een (ver-)brede scholengemeenschap en stelt zich ten doel een volwaardig en breed aanbod van voortgezet onderwijs in de gemeente Den Helder te realiseren.
 • Wij zijn als algemeen bijzondere school breed toegankelijk en we respecteren ieders achtergrond of levensovertuiging.
 • We leiden leerlingen op tot zelfbewuste en verantwoordelijke (wereld-)burgers.
 • De school vormt een professionele en lerende organisatie.
 • Bestuur, schoolleiding en medewerkers zijn zichtbaar in de school.

Onze visie

 • Meer samenhang en consistentie tussen ons onderwijsbeleid, ons personeelsbeleid, het leiderschap binnen Scholen aan Zee en onze kwaliteitszorg.
 • Zorg voor kwalitatief goed onderwijs, dat motiverend, uitdagend en betekenisvol is en op maat voor elke leerling.
 • Binnen een veilige en plezierige omgeving halen wij het beste uit onze leerlingen.
 • De samenwerking tussen leerlingen, ouders en school staat centraal.
 • Heldere communicatie en transparantie.
 • Er is samenhang tussen het onderwijsbeleid en de pedagogisch-didactische aanpak.
 • Interne doorstroom tussen de verschillende leerwegen.
 • Contextrijk onderwijs motiveert en daagt uit.
 • Samenwerking met andere partners en in aansluiting op ontwikkelingen en kansen binnen de lokale gemeenschap.
 • De samenleving als klaslokaal.

Volg Scholen aan Zee op social media