Onze kernwaarden

Onze kernwaarden

  • Verbondenheid: leerlingen, ouders en leerkrachten versterken elkaar.
  • Plezier: positief en veilig klimaat, elke leerling wordt gezien, gehoord en gewaardeerd.
  • Persoonlijke ontwikkeling: afgestemd aanbod voor elke leerling.
  • Ambitie: we hebben hoge verwachtingen en we sturen op motivatie en optimaal resultaat.
  • Samenwerken: leerlingen leren over actief burgerschap en hun eigen rol in de maatschappij, de samenleving als klaslokaal.
  • Gastgerichtheid: leerlingen, ouders en medewerkers ervaren een warm, gastvrij en welkom gevoel als men de school binnenkomt; we gaan respectvol en vriendelijk met elkaar om.

Volg Scholen aan Zee op social media