Schakel aan Zee

bezoekadres
Drs. F. Bijlweg 2, 1784 MC  Den Helder
t 0223 540 300

postadres
Postbus 636, 1780 AP Den Helder

Schoolleider
Mw. M. (Ria) Peters

Secretariaat
Mw. E. (Edith) Nebbeling
schakel@scholenaanzee.nl
t 0223 540 379/540 380

Vertrouwenspersonen
Mw. H. (Riky) Kappen
r.kappen@scholenaanzee.nl
Mw. N. (Nazik) Aladin
n.aladin@scholenaanzee.nl

Antipestcoördinator
Dhr. J. (Jelle) Posthumus
j.posthumus@scholenaanzee.nl

Meldpunt pesterijen, agressie en geweld
t 0223 540 263
Landelijk meldpunt Stichting 113 bij ernstig pestgedrag –
t 0800 0113.

Ziekmelden 
Leerlingen kunnen alleen telefonisch ziekgemeld worden. Bij voorkeur tussen 8.00 en 9.00 uur, zodat de school tijdig op de hoogte is van de afwezigheid van de leerling.

Het nummer voor ziekmeldingen voor de afdeling Schakel aan Zee:
t 0223 540 300 of per e verzuimschakel@scholenaanzee.nl

Sancties
Als er geen melding wordt ontvangen in verband met afwezigheid dan stuurt de verzuimmedewerker een herinneringsmail voor de afwezigheid. Volgt er hierna nog geen melding, dan is de leerling ongeoorloofd afwezig en volgt een per school vastgestelde sanctie.

Volg Scholen aan Zee op social media

X