Schakel aan Zee

bezoekadres
Drs. F. Bijlweg 21, 1784 MC  Den Helder
t 0223 540 300

postadres
Postbus 636, 1780 AP Den Helder

Schoolleider
Mw. M. (Ria) Peters

Secretariaat

schakel_secretariaat@scholenaanzee.nl

t. 0223 540 323

Mw. E. (Edith) Nebbeling
t 0223 540 379

Mw. L.M.M. (Léonie) Streefkerk
t 0223 540 243

Vertrouwenspersonen
Mw. H. (Riky) Kappen
r.kappen@scholenaanzee.nl
Mw. N. (Nazik) Aladin
n.aladin@scholenaanzee.nl

Antipestcoördinator
Dhr. J. (Jelle) Posthumus
j.posthumus@scholenaanzee.nl

Meldpunt pesterijen, agressie en geweld
t 0223 540 263
Landelijk meldpunt Stichting 113 bij ernstig pestgedrag –
t 0800 0113.

Ziekmelden 
Leerlingen kunnen per mail of telefonisch ziekgemeld worden. Bij voorkeur tussen 8.00 en 9.00 uur, zodat de school tijdig op de hoogte is van de afwezigheid van de leerling.

Het nummer voor ziekmeldingen voor de afdeling Schakel aan Zee:
t 0223 540 300 of per e verzuimschakel@scholenaanzee.nl

Volg Scholen aan Zee op social media

X