Starten en groeien als docent? Bekijk dan de nieuwe regionale website voor werken in het onderwijs.

www.stappeninhetonderwijs.nl

Stappen in het Onderwijs is het (digitale) informatieloket voor iedereen met ambitie in het onderwijs in regio Noord-Holland Noord. Bij Stappen in het Onderwijs geloven we in een gezamenlijke aanpak bij het werven en opleiden van onze medewerkers. Daarvoor zetten alle schoolbesturen voor voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs én de lerarenopleidingen (hbo en universitair) zich in.