Coronanieuws 17 oktober 2020

nieuwbrief 17 oktober 2020

Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen van Scholen aan Zee.

Den Helder, 17 oktober 2020
Onderwerp: mondkapjes

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus neemt snel toe en dat merken we allemaal om ons heen. Tijdens de persconferentie van dinsdag 13 oktober jl. inzake de ontwikkelingen rond het coronavirus heeft het kabinet laten weten dat Nederland in gedeeltelijke ‘lockdown’ gaat en er strengere maatregelen worden genomen.

Het is in ons aller belang dat de scholen open blijven. Daarom doen wij op ouders/verzorgers, leerlingen en op medewerkers
een beroep om met elkaar extra scherp te zijn op naleving van de regels en afspraken om verdere verspreiding van het virus
terug te dringen. We zien in de praktijk dat het lastig is en daarom moeten we elkaar hierop blijven aanspreken.

Naast alle eerder genoemde coronaregels (zie onderaan deze brief en in de bijlage) is het kabinetsbesluit om mondkapjes in
de scholen – buiten de lessen – verplicht te stellen, daarbij behulpzaam. De discussie tussen voor- en tegenstanders wordt
nu beëindigd. De juridische basis is gevonden in de ‘Tijdelijke wet maatregelen COVID-19’. Die wet is aangenomen in de
Tweede Kamer en wordt op 26 oktober behandeld in de Eerste Kamer.

Vooruitlopend op deze mondkapjesplicht wil Scholen aan Zee afspreken dat iedereen in school – leerlingen en medewerkers –
met ingang van maandag 19 oktober een mondkapje draagt in de gangen, bij het wisselen van de lessen, in de centrale
ruimtes (agora, atrium, kantines, leerlingenlounges etc.) en in de hal van de school. Bij de ingang van de school zal aan
leerlingen die zelf geen mondkapje hebben, een mondkapje worden uitgereikt. Later in de week zullen stoffen mondkapjes
worden uitgedeeld. 

Tijdens praktijklessen wordt het mondkapje opgehouden, omdat hier de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden.
Wanneer je zit, kan het mondkapje af.
We zullen erop toezien dat deze afspraak wordt nageleefd. Leerlingen (en medewerkers) die geen mondkapje dragen worden daarop aangesproken.

Ouders/verzorgers worden alleen bij een dringende reden verzocht de school te bezoeken.
Bij binnenkomst wordt gevraagd een mondkapje te dragen.

Gelet op de ernst van de huidige situatie doen we op iedereen een beroep alle mogelijkheden aan te grijpen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Hiermee kunnen we de school openhouden en leerlingen en medewerkers een
maximaal veilige leer- en werkomgeving bieden.

Wij rekenen op jullie steun, medewerking én begrip. Het is in het belang van ons allemaal!

Met vriendelijke groet,
mede namens de schoolleiders en de directeur,

Reinier de Voogd, voorzitter College van Bestuur Scholen aan Zee

Coronaregels:
* 1,5 meter afstand tussen leerlingen en docenten
* regelmatig handen wassen
* hoesten en niezen in de ellenboog
* gebruik van papieren zakdoekjes
* thuisblijven bij klachten en je laten testen.

Beslisboom:
Als bijlage sturen wij een schema mee aan de hand waarvan je kunt bepalen wanneer je wel of niet naar school en/of werk mag.

Tevens als bijlage de routekaart van het RIVM.

Volg Scholen aan Zee op social media

X