Den Helder, 26 februari 2021

 

Beste leerling(en) en ouder(s)/verzorger(s),

Met belangstelling hebben we uitgekeken naar de persconferentie van 23 februari jl. En wat we eigenlijk al verwachtten: alle leerlingen mogen vanaf 1 maart a.s. – met extra maatregelen – minimaal 1 dag per week naar school. Wij zijn daar erg blij mee en zullen ons dan ook inzetten om een maximaal aantal dagen te organiseren waarop wij de leerlingen kunnen ontvangen. Op de dagen dat leerlingen niet fysiek op locatie worden verwacht, volgen zij – net als in de oude situatie – les op afstand (digitaal onderwijs).

Een extra maatregel is de afstandsregel: iedereen (leerlingen en medewerkers) houdt 1,5 meter afstand van elkaar. Deze maatregel kan tot gevolg hebben dat lokalen te klein zijn om alle leerlingen uit één klas op 1,5 meter afstand van elkaar te zetten. In dat geval zullen klassen gesplitst moeten worden. Op dit moment onderzoeken wij de mogelijkheden om de klassen zoveel als mogelijk is bij elkaar te houden. Dat kan ertoe leiden dat ook buiten de eigen locatie activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Dit betekent voor nu dat wij tot en met de roostervrije dag van maandag 1 maart de tijd zullen nemen alle scenario’s uit te werken. Meer afdelingsspecifieke informatie volgt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk maandag 1 maart a.s.

Met ingang van dinsdag 2 maart is de situatie in ieder geval als volgt:

Bij het organiseren van het regulier onderwijs zullen wij ons ook voor een groot deel richten op maatwerk. Met alle ouders/verzorgers en leerlingen waarbij we dit noodzakelijk achten zullen afspraken gemaakt worden over wat de leerlingen tot aan de zomervakantie nodig hebben om de overgang naar een volgend leerjaar mogelijk te maken.
Naast de fysieke, reguliere lessen willen wij de komende periode zeker ook meer aandacht besteden aan alternatieve contactmomenten (binnen de geldende maatregelen) in het kader van leefstijl, sport en cultuur.

Met bovenstaande hopen wij jullie voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Zoals is aangegeven zal afdelingsspecifieke informatie nog volgen.

Ten slotte lijkt het ons goed om alle geldende maatregelen nog even op een rij te zetten:

 

Wij wensen iedereen nog een prettige afsluiting van de voorjaarsvakantie toe.

Met vriendelijke groet,
Hans van Beekum, directeur
Reinier de Voogd, College van Bestuur