Den Helder, 4 februari 2021

 

Beste leerling(en) en ouder(s)/verzorger(s),

Naar aanleiding van de persconferentie op dinsdag 2 februari jl. willen wij jullie via deze brief informeren over de organisatie van het onderwijs bij Scholen aan Zee.

De lockdownperiode is verlengd tot tenminste 1 maart 2021. Scholen aan Zee zal het advies en de richtlijnen van de overheid volgen. Dit betekent dat de volgende maatregelen voor ons van kracht zullen blijven tot in ieder geval 1 maart 2021:

 

Per locatie zijn er specifieke maatregelen getroffen omtrent het onderwijs en de begeleiding. Hierover zijn jullie reeds geïnformeerd. Uiteraard houden wij jullie via nieuwsbrieven en onze website op de hoogte van alle updates.

We zijn ons allen bewust van de bijzondere tijden waarin we verkeren. Er wordt veel van iedereen gevraagd en iedereen mist een groot stuk sociale interactie. Dit heeft effect op gevoelens, welbevinden en gezondheid in het algemeen. Daarom willen we benadrukken dat we voor alle (hulp)vragen, klein en groot, bereikbaar zijn.

Een prettig weekend en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,
Hans van Beekum, directeur Scholen aan Zee