Den Helder, 12 mei 2021

 

Beste leerling en ouder/verzorger van Scholen aan Zee,

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor iedereen. Ook voor onze school en uw kind. We doen er alles aan om de school op een veilige manier open te houden. Daarom gelden er op school strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De zelftesten die scholen hebben ontvangen zijn bedoeld als extra zekerheid. Zo kunnen we een uitbraak van het coronavirus op school voorkomen of beperken.

Wanneer zelftesten en wanneer een coronatest bij de GGD?

De zelftesten voor leerlingen worden alléén gebruikt wanneer we horen dat er iemand op school is besmet met het coronavirus. Wij bepalen dan in overleg met de GGD wie mogelijk in contact is geweest met de besmette persoon.

Het kan gebeuren dat een leerling te lang of te dicht in de buurt van een besmette medeleerling of medewerker is geweest. Dat bekijkt de GGD in overleg met de school, maar dat kan ook later blijken uit het bron- en contactonderzoek door de GGD. Leerlingen en ouders ontvangen hierover bericht en in dat geval moet de leerling naar huis. Thuis gaat de leerling in quarantaine en maakt hij/zij een afspraak voor een coronatest bij de GGD.

In het bezit komen van een zelftest

Leerlingen en medewerkers die geen nauw contact hebben gehad met de besmette persoon (een overig niet-nauw contact*), maar bijvoorbeeld wel samen les hebben gehad, kunnen gebruik maken van een zelftest. De GGD en de school bepalen samen welke leerlingen in aanmerking komen voor een zelftest en ook hierover ontvangen ouders en leerlingen bericht. Ouders kunnen ook op eigen initiatief in het bezit komen van een zelftest voor hun zoon of dochter.

Scholen aan Zee heeft er met instemming van de medezeggenschapsraad voor gekozen om leerlingen niet op school te testen. De privacy wordt zo het beste gewaarborgd.

Om in het bezit te komen van een zelftest kunnen ouders/verzorgers van leerlingen tot 16 jaar (en die daarover bericht hebben ontvangen):

–           de zelftest (op eigen initiatief) op school bij de balie/conciërgerie ophalen of

–           (op eigen initiatief) schriftelijke toestemming geven voor het meegeven van een sneltest aan hun zoon of dochter via één van onderstaande mailadressen van de betreffende afdeling:

 

Leerlingen van 16 jaar en ouder hebben geen toestemming van ouders/verzorgers nodig en zij kunnen zelf aangeven de zelftest mee naar huis te willen nemen. Wij zullen de ouders/verzorgers via e-mail op de hoogte stellen wanneer de betreffende leerling toestemming heeft gegeven voor het delen van deze informatie met de ouders/verzorgers.

Vrijwilligheid

Het afnemen van een zelftest is altijd vrijwillig en zal niet leiden tot uitsluiting van onderwijs. Dus doet de leerling niet mee met een zelftest, dan heeft dat geen gevolgen voor leerlingen en ouders/verzorgers.

Hoe werkt de zelftest?

Leerlingen kunnen de test bij zichzelf afnemen. De test is makkelijk te gebruiken. De test lijkt op de coronatest bij de GGD-testlocatie, maar het staafje gaat minder diep de neus in en hoeft ook niet in de keel. Het instructiemateriaal wordt bij de test geleverd.

Testuitslag

De uitslag van de sneltest is na afname na ongeveer 15 à 30 minuten bekend. Bij een positieve uitslag blijft de leerling thuis en gaat hij of zij in quarantaine. Het is dan belangrijk om een coronatest te doen in de GGD-testlocatie. Deze test bij de GGD is ter verificatie en voor de start van het bron- en contactonderzoek door de GGD.

Is de uitslag negatief? Dan is er geen coronavirus gevonden en kan de leerling gewoon naar school. De uitslag van de test is 48 uur geldig. Bij het ontstaan van (milde) klachten adviseren wij dringend dat de leerling altijd direct contact opneemt met de GGD om een coronatest te doen bij de GGD-testlocatie.

Wij vertrouwen erop u/jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Hans van Beekum, directeur

Reinier de Voogd, College van Bestuur Scholen aan Zee