Den Helder, 28 mei 2021

 

Beste leerling en ouder/verzorger van Scholen aan Zee,

De epidemiologische situatie is in de afgelopen weken sterk verbeterd en de vooruitzichten zijn goed. Hierdoor heeft de overheid besloten dat alle scholen in het voortgezet onderwijs weer volledig fysiek onderwijs kunnen geven, en dat de 1,5 m afstandsmaatregel tussen leerlingen kan komen te vervallen.

Scholen aan Zee volgt dit beleid en zal vanaf 31 mei a.s. dus ook volledig opengaan. Dit betekent dat de leerlingen alle dagen weer fysiek naar school gaan.

Hoe doen we dit verantwoord?

Een verantwoorde schoolomgeving waar leerlingen en medewerkers zich veilig voelen is van groot belang. Iedereen verdient hierin waardering, steun en begrip. Het OMT (Outbreak Management Team) verwacht dat door het onderwijs weer volledig fysiek plaats te laten vinden, en de 1,5 meter afstandsmaatregel op school te laten vervallen, extra besmettingen kunnen optreden. Maar zij constateren ook dat actief testbeleid, met goede naleving van de overige geldende maatregelen, toename in het aantal besmettingen bijna volledig kan terugdringen. Dat kan als tweemaal per week (preventief) getest wordt door leerlingen en medewerkers.

De overige richtlijnen en maatregelen in het onderwijs blijven gewoon gelden en het blijft van belang dat die goed worden nageleefd, zoals:

 

Preventief zelftesten

Hoe meer leerlingen en medewerkers zichzelf twee keer per week preventief testen, hoe kleiner de kans op besmettingen op school en hoe groter de kans op voortgang van fysieke lesactiviteiten. Wij houden het gezamenlijke doel voor ogen: de ontwikkeling en bovenal het welzijn van al onze leerlingen. Wekelijks worden de leerlingen op maandag voorzien van twee zelftesten.

Wij adviseren dan ook dringend om de zelftesten twee keer per week af te nemen, bij voorkeur op de woensdag en de zondag.

Let op: indien er sprake is van coronagerelateerde klachten wordt een zelftest niet als betrouwbaar gezien en wordt er dringend geadviseerd te testen bij de GGD of een officiële spoedlocatie.

Vrijwilligheid

Het afnemen van een zelftest is altijd vrijwillig en zal niet leiden tot uitsluiting van onderwijs. Het niet afnemen van een zelftest heeft dan ook geen gevolgen voor leerlingen en/of ouders/verzorgers. Het is niet verplicht de uitslag te delen, maar we verzoeken dringend een positieve uitslag wel te melden bij school, zodat wij maatregelen kunnen treffen om een uitbraak te voorkomen.

Hoe werkt de zelftest?

Leerlingen kunnen de test bij zichzelf afnemen. De test is makkelijk te gebruiken. De test lijkt op de coronatest bij de GGD-testlocatie, maar het staafje gaat minder diep de neus in en hoeft ook niet in de keel. Het instructiemateriaal wordt bij de test geleverd.

Testuitslag

De uitslag van de zelftest is na afname na ongeveer 15 à 30 minuten bekend. Bij een positieve uitslag blijft de leerling thuis en gaat hij of zij in quarantaine. Het is dan belangrijk om een coronatest te doen bij de GGD-testlocatie. Deze test bij de GGD is ter verificatie en voor de start van het bron- en contactonderzoek door de GGD.

 

Is de uitslag negatief? Dan is er geen coronavirus gevonden en kan de leerling gewoon naar school. De uitslag van de test is 48 uur geldig.

Leren over zelftesten

Er is een gratis lesmodule beschikbaar gesteld waarin er uitleg wordt gegeven over de zelftesten. Deze lesmodule is te vinden op www.zelftesteninhetonderwijs.nl.

Wat betekent dit voor de onderwijspraktijk?

Via de schoolafdelingen is er specifieke informatie verstrekt wat betreft de onderwijspraktijk.

 

Wij vertrouwen erop u/jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groeten,

Hans van Beekum, directeur

Reinier de Voogd, College van Bestuur Scholen aan Zee