De school waar je gehoord, gezien en gewaardeerd wordt

Scholen aan Zee is de verbrede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs, die voor de toekomst van leerlingen uit Den Helder en omgeving het verschil wil maken. De school waar je gehoord, gezien en gewaardeerd wordt. Scholen aan Zee verzorgt met zo’n 300 medewerkers voor circa 2.300 leerlingen voortgezet onderwijs van vmbo-basis tot en met gymnasium en onderwijs voor anderstaligen. Er wordt gebouwd aan één school met één team en één gedachte waar de belangrijkste kernwaarden verbondenheid, plezier, persoonlijke ontwikkeling, ambitie, samenwerken en gastgerichtheid zijn.

De Raad van Toezicht van Scholen aan Zee bestaande uit vijf leden en houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur. Daarnaast vervult hij de werkgeversrol, adviseert de bestuurder, evalueert het eigen functioneren en legt verantwoording af. Door het aflopen van zittingstermijnen ontstaan er twee vacatures.

Solliciteren

Solliciteren kan via de website van Public Spirit.

Bedrijfsvoering-ICT: https://www.publicspirit.nl/2022/01/lid-raad-van-toezicht-profiel-bedrijfsvoering-ict-3079/ 

Juridisch-Bestuurskundig: https://www.publicspirit.nl/2022/01/lid-raad-van-toezicht-profiel-juridisch-bestuurskundig-3082/