Den Helder, 18 maart 2022

Vluchtelingen uit de Oekraïne komen onze regio binnen. We merken dat er behoefte is aan duidelijkheid met betrekking tot onderwijs onder de jongeren die zich in deze groep bevinden.

Gemeente Den Helder voert de regie voor een centrale opvang van de vluchtelingen. Vanuit het Helders Perspectief wordt meegekeken welke ondersteuning nodig is. Hierin is onderwijs, zorg, woningbouw, Marine, gemeente en bedrijfsleven vertegenwoordigd. De gemeente stuurt op het gebruik van de al bestaande voorzieningen.

De expertisecentra Villa Kakelbont (PO) en Schakel aan Zee (VO) kunnen op de opvanglocatie(s) samen gespecialiseerd onderwijs aanbieden. Afhankelijk van de situatie en de plek kan er ook in overleg gekeken worden welke ondersteuning exact nodig is. De jongeren hebben, net als alle nieuwkomers, recht op twee jaar intensieve ondersteuning vanuit deze expertisecentra (voordat zij naar een reguliere school gaan). Hierbij is taalsensitieve ondersteuning, aansluiting bij eerder verworven competenties, inzet van de moedertaal en traumasensitief lesgeven in de eerste fase van essentieel belang.

Lowan, de overkoepelende organisatie voor nieuwkomers scholen, adviseert dit ook in te zetten. Dit ter voorkoming dat adequate ondersteuning te lang op zich laat wachten en ter voorkoming dat bestaande systemen overbelast raken.

Krijgt u een aanmelding van een leerling met de Oekraïense nationaliteit?

Is de leerling woonachtig in een andere gemeente?

Wij voeren overleg met de gemeente over de mogelijkheden voor leerlingenvervoer.

Heeft u verdere vragen of een verzoek om informatie of ondersteuning?

Mail dan naar r.peters@scholenaanzee.nl

U zult begrijpen dat wij allemaal zorgdragen voor goed onderwijs aan deze doelgroep. Extra handen zijn welkom!

Mail dan naar schakel@scholenaanzee.nl

Ria Peters

Schoolleider Schakel aan Zee