13 januari 2021

Op basis van de persconferentie van 12 januari jl. willen wij graag onderstaand de regels uiteenzetten omtrent corona en het voortgezet onderwijs.

Scholen zijn voor de meeste leerlingen fysiek gesloten tot en met tenminste 7 februari 2021. Er wordt les op afstand gegeven om zo het aantal contacten te beperken. Sommige leerlingen kunnen wel naar school. In dat geval gelden de bestaande regels op deze pagina voor scholen en leerlingen.

Uitgezonderde leerlingen die wel naar school kunnen

Deze regels gelden voor specifieke groepen leerlingen die wel les op school krijgen:

Regels in voortgezet (speciaal) onderwijs tegen verspreiding corona

Scholen zorgen voor de volgende maatregelen:

Regels voor 1,5 meter afstand op scholen

Ingangsmoment afstand houden op scholen

De regel van 1,5 meter afstand op middelbare scholen gaat zo snel als mogelijk in. Het is begrijpelijk dat scholen moeten bekijken hoe ze dit in de praktijk organiseren, en dat ze hier één of enkele dagen voor nodig hebben.

Leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en praktijkgerichte lessen in het vmbo houden zoveel als mogelijk 1,5m afstand

Voor het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en praktijkgerichte lessen in het vmbo kan dit tot ingewikkelde situaties leiden; hier geldt dat er zoveel als mogelijk 1,5 afstand gehouden moet worden.

Mondkapjes

Voor leerlingen en onderwijspersoneel is het verplicht om op alle scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs een mondkapje te dragen buiten de les.

In het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moeten leerlingen, studenten, leraren en ander personeel een mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer leerlingen een vaste zit- of staanplaats hebben. Een docent hoeft geen mondkapje op in de klas, zolang er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht.

Bij de beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het praktijkonderwijs wordt wel een mondkapje dringend geadviseerd in de les. Dit geldt voor specifieke lessituaties waar de 1,5 meter afstand tussen leerling en onderwijspersoneel niet te waarborgen is. Dit geldt alleen als het mondkapje de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt.

Lees ook de veelgestelde vragen over mondkapjes op school.

Bron: Rijksoverheid – https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/voortgezet-onderwijs/corona-en-regels-voor-scholen-in-voortgezet-speciaal-onderwijs