Den Helder, 15 november 2021

Betreft: Scholen aan Zee – corona-update 15 november 2021

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van Scholen aan Zee,

Tijdens de corona-persconferentie van afgelopen vrijdag zijn verscherpte maatregelen afgekondigd. Hoewel er voor het voortgezet onderwijs niet veel verandert, zijn er binnen het onderwijs wel zorgen over de gezondheid van leerlingen en medewerkers.
Tegelijkertijd willen we fysiek onderwijs blijven geven. Uit de vorige lockdown kunnen we concluderen dat dit het beste is voor de leerlingen. Op basis van de huidige informatie hopen wij op de volgende manieren voor iedereen binnen Scholen aan Zee een zo veilig mogelijke werk-/leeromgeving te creëren.

a. Indien een leerling of medewerker corona-gerelateerde klachten heeft dan blijft deze thuis en laat zich testen bij de GGD. In geval van een positieve testuitslag worden wij als school graag op de hoogte gesteld ten behoeve van het bron- en contactonderzoek dat wij met goedkeuring van de GGD uitvoeren.
b. Er worden elke twee weken vier preventief bedoelde zelftesten uitgedeeld aan leerlingen en aan medewerkers. Het advies is om elke week twee zelftests uit te voeren. Indien er sprake is van corona-gerelateerde klachten dan geldt een zelftest niet, maar moet er getest worden bij de GGD.
c. Bij een positieve uitslag van de zelftest, laat je je testen bij de GGD.
d. Als een huisgenoot positief is getest, dan ga je zelf ook in quarantaine. Dit geldt ook wanneer je immuun/volledig gevaccineerd bent
e. Voor leerlingen die in quarantaine of isolatie zitten, zullen we waar mogelijk online lessen aanbieden.
f. Als de docent in quarantaine zit, wordt de les waar mogelijk opgevangen of zorgen we voor lesmateriaal.
g. Medewerkers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
h. Er wordt op school zo goed mogelijk geventileerd.
Tip: houd rekening met warmere kleding.
i. Meerdaagse schoolreisjes worden voor het gehele schooljaar geannuleerd.
Deze moeten ruim van te voren worden gepland/gereserveerd en de huidige situatie leidt tot te veel onzekerheden, onrust en financiële risico’s.
j. Eendaagse schoolreisjes/excursies die tot aan de kerstvakantie staan gepland, worden geannuleerd.

Wij rekenen op eenieders medewerking en vertrouwen.

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur en management Scholen aan Zee,

Hans van Beekum, directeur
Reinier de Voogd, College van Bestuur Scholen aan Zee