Den Helder, 28 november 2021

Betreft: Scholen aan Zee – corona-update 28 november 2021

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van Scholen aan Zee,

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag in het belang van de leerlingen besloten de scholen open te houden. Dit accentueert de bijzondere situatie van het onderwijs ten opzichte van andere sectoren. Omdat het een grote verantwoordelijkheid met zich mee brengt om voor een veilige en verantwoorde leer- en werkomgeving te zorgen gelden vanaf  maandag 29 november de volgende maatregelen voor het onderwijs:

 

Medewerkers en leerlingen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen, zijn uitgezonderd van deze plicht.

 

 

 

 

 

De schoolleiding buigt zich nog over de uitwerking van enkele dringende adviezen, zoals bijvoorbeeld looproutes in onze schoolgebouwen en gespreide pauzes. De afdelingen zullen u/jullie daarover morgen in hun nieuwsbrief informeren.

Wederom verkeren we in een situatie die veel van ons vraagt. Wij blijven ons uiterste best doen om het onderwijs bij Scholen aan Zee zo optimaal mogelijk doorgang te laten vinden.

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur en management Scholen aan Zee,

Hans van Beekum, directeur
Reinier de Voogd, College van Bestuur Scholen aan Zee