Den Helder, 20 augustus 2021

Betreft: start van het nieuwe schooljaar – actuele situatie corona

Beste leerling en ouder/verzorger van Scholen aan Zee,

Het nieuwe schooljaar dient zich aan en op maandag 23 augustus zullen wij van start gaan met een introductieweek voor alle leerlingen. Hierover wordt je/u afzonderlijk door de school geïnformeerd. In deze brief informeren wij je/u graag over de actuele situatie omtrent corona.

Welke coronarichtlijnen volgen wij?

Wederom zullen wij het beleid en het advies volgen van de overheid.
Voor het voortgezet onderwijs geldt dat er relatief weinig verandert. Er kon al volledig onderwijs worden gegeven en dat blijft zo. Graag vestigen we de aandacht op de volgende veranderingen:

 

De volgende maatregelen blijven wél van kracht:

 

Preventief zelftesten niet-immune leerlingen

Leerlingen die nog niet immuun zijn lopen meer risico om besmettelijk te zijn of besmet te worden en kunnen daardoor weer medeleerlingen en medewerkers besmetten. Door regelmatig (2 keer per week) preventief te testen, kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en een mogelijk grotere uitbraak worden voorkomen.

Wij adviseren dan ook dringend om de zelftesten twee keer per week af te nemen, bij voorkeur op de woensdag en de zondag.

Vrijwilligheid

Het afnemen van een zelftest is altijd vrijwillig en zal niet leiden tot uitsluiting van onderwijs. Het niet afnemen van een zelftest heeft dan ook geen gevolgen voor leerlingen en/of

ouders/verzorgers. Het is niet verplicht de uitslag te delen, maar we verzoeken dringend een positieve uitslag wel te melden bij school, zodat wij maatregelen kunnen treffen om een uitbraak te voorkomen.

In het geval zich onverhoopt een besmetting voordoet, zullen wij je/u informeren over de maatregelen die wij op dat moment zullen treffen.

Wij vertrouwen erop je/u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groeten,

Hans van Beekum, directeur

Reinier de Voogd, College van Bestuur Scholen aan Zee