Den Helder, 24 september 2021

Betreft: versoepeling coronaregels per 27 september

Beste leerling en ouder/verzorger van Scholen aan Zee,

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 14 september jl. zijn wij verheugd jullie te informeren dat op alle schoolafdelingen per maandag 27 september de coronaregels zullen versoepelen. Wij zullen deze frisse start niet zomaar voorbij laten gaan en zorgen deze dag voor een leuke verrassing om te vieren dat wij weer teruggaan naar het geven en volgen van normaal onderwijs.

De situatie per 27 september 2021

Vanaf maandag 27 september a.s. kunnen alle leerlingen weer volledig naar school. Het verplichte gebruik van een mondneuskapje vervalt, evenals de verplichte 1,5 meter afstand tussen onderwijspersoneel onderling en tussen leerlingen en onderwijspersoneel. Het is mooi als in de school onderwijspersoneel en leerlingen elkaar de ruimte geven indien voor sommigen deze afstand en/of het vrijwillig dragen van het mondneuskapje nog wel belangrijk is. Respecteer elkaars keuze hierbij.

Ondanks de versoepelingen doet de GGD in geval van een positief geteste leerling of medewerker nog steeds bron- en contactonderzoek. Indien nodig biedt de school hierbij ondersteuning. Dit betekent dat een leerling die nauw contact heeft gehad met de positief geteste leerling of medewerker ook nu nog mogelijk in quarantaine moet.

Preventief zelftesten blijft voorlopig tot aan de herfstvakantie

Ook met de versoepelingen blijft het advies dat niet-immune leerlingen twee keer per week thuis preventief een zelftest afnemen. Ook onderwijspersoneel dat (nog) niet als immuun wordt gezien, wordt geadviseerd twee keer per week een zelftest te doen. Leerlingen en medewerkers die als immuun worden gezien, hoeven geen gebruik te maken van zelftesten. Hiermee wordt het huidige beleid van zelftesten ten minste tot aan de herfstvakantie doorgezet.

De test wordt alleen gebruikt door een persoon zonder klachten en kan mogelijk een besmetting vaststellen voordat de klachten zich uiten. De zelftesten worden niet meer uitgedeeld in de mentorlessen, maar leerlingen kunnen de zelftesten afhalen bij de receptie van de betreffende afdeling.

Basismaatregelen

De basismaatregelen, die voor de gehele samenleving gelden, blijven uiteraard ook voor de scholen, medewerkers en leerlingen van kracht:

– Was je handen regelmatig

– Blijf thuis bij klachten en laat je testen (bij de GGD)

Wij vertrouwen erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groeten,

Hans van Beekum, directeur

Reinier de Voogd, College van Bestuur Scholen aan Zee