Afwezig &
ziekmelden

Afwezig en ziekmelden

Leerlingen kunnen voor dezelfde dag via Magister (ouderaccount) of telefonisch worden ziekgemeld. Bij voorkeur tussen 8.00 en 11.00 uur, zodat de school tijdig op de hoogte is van de afwezigheid van de leerling. Uitleg over het gebruik van en het afwezig melden via Magister en de Magister App kunt u hier terugvinden.
Het nummer voor ziekmeldingen voor alle afdelingen (lyceum, mavo, beroepsonderwijs, Junior College en Schakel): 0223 540 300. Voor de afdeling Schakel kan dit ook per e-mail: verzuimschakel@scholenaanzee.nl.

Voor overige afwezigheid (doktersafspraak, tandarts e.d.) die niet geldt voor de huidige schooldag, verwijzen wij u naar onderstaand formulier ‘afwezig melden’. Wilt u overige afwezigheid doorgeven voor de huidige schooldag, dan dient u deze melding bij voorkeur telefonisch te doen.

Voor een aanvraag extra of bijzonder schoolverlof verzoeken wij u het aanvraagformulier in te vullen.

Indien u hierover telefonisch contact wil, dan verzoeken wij u dit te doen nĂ¡ 11.00 uur.

Extra informatie kunt u vinden in onze schoolgids.

Afwezig melden


Volg Scholen aan Zee op social media

X