Bij Lyceum aan Zee kun je terecht voor de opleidingen havo en vwo (atheneum en gymnasium) 

De havo is een vijfjarige opleiding; de opleidingen atheneum en gymnasium (samen vwo) duren 6 jaar. Binnen het vwo neemt het gymnasium een aparte plaats in. Voor deze richting is één van beide klassieke talen (Latijnse taal of Griekse taal) verplicht, evenals Klassieke Culturele Vorming. Vanaf klas 3 gaat de leerling bij Lyceum aan Zee naar de bovenbouw en in klas 4 wordt een profiel gekozen: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen tijdens hun schooltijd ervaringen opdoen om hun talenten te ontdekken en die talenten te verdiepen of zich te specialiseren.
We werken samen met diverse organisaties en bedrijven in de regio en met hogescholen en universiteiten.

Het Lyceum aan Zee werkt in het netwerk Bètapartners samen met de UvA, VU, ruim 45 andere VO-scholen, bedrijven en maatschappelijke instellingen aan goed, actueel en inspirerend bètaonderwijs in de regio Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland. Onze docenten nemen deel aan vakinhoudelijke en vakdidactische activiteiten, en onze leerlingen kunnen kiezen uit verdiepende en verrijkende activiteiten. We wisselen intensief kennis uit met andere lidscholen en werken samen aan onderwijsvernieuwing. 

Bètapartners is onderdeel van de landelijke VO-HO netwerken. Onze gezamenlijke missie is om te zorgen voor een optimale aansluiting tussen het voortgezet en het hoger onderwijs, en zo studiesucces te bevorderen en uitval te verminderen. 

"Jij voelt
je hier snel
echt thuis"

Nog even op de basisschool…

…en dan stap je een nieuwe wereld in. Je gaat van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Een hele spannende, maar vooral een leuke stap. Scholen aan Zee helpt je bij deze nieuwe uitdaging. Natuurlijk houd je bij de keuze voor je nieuwe school rekening met wat je vrienden doen, wat de afstand is en hoe de school eruit ziet, maar bij Scholen aan Zee draait het vooral om jou. Wij bieden onderwijs dat aansluit bij jouw talenten en interesses. Met onderwijs op maat werken wij elke dag aan jouw toekomst.

Eén school, één team, één gedachte

Een nieuwe fase van ontwikkeling dient zich aan. In 2018 heeft intern een institutionele fusie plaatsgevonden waardoor de Stichting Scholen aan Zee slechts één school omvat. Hierdoor zijn we geworden wat we eigenlijk al waren: één brede scholengemeenschap met meerdere uitvoeringslocaties voor de leerlingen van de gemeente Den Helder en omgeving.

Volg Scholen aan Zee op social media